Plemenná kniha - Česky Herd-Book in English Herd-Buch - Deutsch Herd Book en français Herd-Book en español Книга породы - русская Zpět na Homepage ČSCHMS webKUMP Kontakty

Služby systému
Vyhledávání v PK
Inseminační dávky
Novinka:
Katalog ZV 3. turnusu
Scházející fotky
Homepage ČSCHMS


Účel použití poskytovaných dat a informací, autorská práva ke zveřejněným informacím

Data obsažená v databázi plemenné knihy vedené Českým svazem chovatelů masného skotu (dále jen ČSCHMS), která jsou veřejně dostupná z internetových stránek www.db.cschms.cz, jsou (není-li stanoveno jinak) určena pouze pro účely související plemenářskou prácí jednodlivých členů ČSCHMS.

Na databázi plemenných býků se vztahuje autorský zákon, autorská práva k databázi náleží Českému svazu chovatelů masného skotu. ČSCHMS nabízí zobrazení omezeného množství těchto informací prostřednictvím webových stránek bezplatně. Data, informace ani jakékoliv jejich části nemohou být nad rámec tohoto účelu užití shromažďovány, reprodukovány, ukládány, zprostředkovány nebo přenášeny a to v jakékoliv formě, bez předchozího souhlasu Českého svazu chovatelů masného skotu. Užití dat, informací nebo jakékoliv jejich části v rozporu se stanoveným účelem může být považováno za porušení autorských práv ČSCHMS. Za porušení těchto práv je považováno zejména cílené shromažďovaní a nebo poskytnutování dat nebo jakékoliv jejich části třetí straně se ziskem (nejen finančním). Užití v rozporu se stanoveným účelem, cílené nadužívání nebo zprostředkované využívání může vést i k trestní odpovědnosti uživatele.

Shora uvedená omezení se nevztahují na statistické informace poskytované Českým svazem chovatelů masného skotu za předpokladu, že užitím těchto informací nedojde k dezinterpretaci obsahu a nebo kontextu a dále za předpokladu, že při jakémkoliv jejich užití bude odkázáno na Český svaz chovatelů masného skotu jako na zdroj těchto informací s uvedením komentáře "Data čerpána z databáze ČSCHMS prostřednictvím www.db.cschms.cz".

Český svaz chovatelů masného skotu si vyhrazuje právo omezit či zakázat přístup k databázi plemenných býků uživateli, který databázi nadužívá a vzniká tím podezření na porušení vymezeného účelu nebo uživateli, který se snaží o překročení ochrany tohoto WWW serveru.

Pokusy, směřující k překonání ochrany serveru jsou rovněž považovány za akt, který může vést k trestní odpovědnosti uživatele.

Využívání databáze je monitorováno a v případě, že je požadavek nebo série požadavků vyhodnocen jako útok směřující k poškozování činnosti nebo jako snaha nepovoleně využívat data v rozporu se stanoveným účelem, může tato skutečnost vést k zablokování přístupu k informačním službám databáze, případně k dalším nezbytným krokům.

Užitím vyhledávací databáze plemenných býků souhlasí uživatel s uvedenými podmínkami a účelem užití a souhlasí dále, že o jeho aktivitě je vytvořen záznam (včetně IP adresy), který ČSCHMS slouží k monitoringu stavu využívání/nadužívání databáze.
Informace obsažené na webu cschms.cz nesmí být zvěřejněny bez souhlasu autorů. Užíváním webu souhlasíte s těmito podmínkami
Obsah webu: © 1991, 2022 Český svaz chovatelů masného skotu   Design & application: © 1999, 2022 WA.cz